Integritetsskyddspolicy

Autohuset CM i Skåne AB (org.nr 556957-0434) (hädanefter ”Autohuset”, ”vi” eller ”oss”) bryr oss hur dina personuppgifter behandlas och vill genom denna integritetspolicy informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och regler för dataskydd.

 

Vilka personuppgifter hanterar vi och i vilket syfte?

Hanteringen av personuppgifter är grundläggande för att kunna ingå avtal vid handel med fordon. Vårt huvudsakliga syfte med att samla in och behandla dina personuppgifter är för att kunna fullfölja våra åtaganden mot dig som kund. Vid köp av ett fordon behandlar vi person- och fordonsuppgifter för att ha möjlighet att planera, genomföra och följa upp köp-, service-, reparation och garantiärenden. Detta gäller också om du begärt en offert från oss. Vi behandlar även dina uppgifter för att kunna kommunicera med dig som kund genom via telefon, e-post eller sms. Vi kan också komma att behandla namn, personnummer, körkortsuppgifter och din ekonomiska situation i samband med att du provkör, köper eller leasar ett fordon hos oss.

Om du kontaktar oss, via exempelvis vår hemsida, e-post eller telefon, så behandlar vi personuppgifterna du lämnar i syfte att hantera din förfrågan. På vår anläggning använder vi övervakningskameror för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet samt för att övervaka vår verksamhet.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med andra leverantörer för datalagring eller annan datahantering. Detta när du önskar ansöka om kredit eller försäkringsbolag. Vi gör alltid ansökan i samråd med dig och Autohuset samarbetar endast med väletablerade och välrenommerade finans- och försäkringsbolag som säkerställer högt dataskydd.

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Gallring av personuppgifter sker regelbundet enligt vår interna personuppgiftshanteringspolicy.

För att skydda dina personuppgifter har vi vidtagit ett flertal tekniska och organisatoriska åtgärder. Alla våra system har ett högt tekniskt säkerhetsskydd.

 

Dina rättigheter

Mer information om dina rättigheter hittar du på Integritetsskyddsmyndigetens hemsida, www.imy.se.

 

Kontaktinformation

Om du vill utöva dina rättigheter kan du skicka brev till Autohuset på adressen ”Autohuset Attention: Integritet, Östra Odarslöv 631, 225 92 Lund” eller maila till oss på info@autohuset.se. Har du frågor om kring vår hantering av personuppgifter är du även välkommen att kontakta oss per telefon 0771-18 00 18 och uppge att du söker vårt dataskyddsombud.