TRYGGA GARANTIER

Bilgaranti för din trygghet! Vi är kvalitetsmedvetna och som kvalitetsmedvetna återförsäljare av fordon erbjuder vi en garanti till dig som köpare. GarantiDirekt tillhandahåller marknadens effektivaste system för hantering om något händer med ditt fordon, allt för att du som köpare ska få bästa möjliga service vart du än befinner dig. Vi har tre stycken fördefinerade paket. Large, Medium och Small paket vi kan erbjuda dig är avhängt av åldern på fordonet samt hur långt fordonet gått.
GarantiDirekt är en produkt från Solid Försäkring. Solid Försäkring är Sveriges ledande försäkringsbolag inom specialiserade försäkringar. Solid Försäkring har lång erfarenhet av garantilösningar och är GarantiDirekts försäkrings- och uppdragsgivare.
Läs mer om Solid Bilgaranti på http://garantidirekt.se/

 

Vad lämnar Autohuset CM I Skåne AB för garantier:

Garantin gäller i sex månader från köpet, dock högst 10 000 km, för bilar som vid köptillfället är högst tre år (36 månader) gamla och gått högst 50 000 km. Garantin gäller i tre månader från köpet, dock högst 5 000 km, för bilar som vid köptillfället är mer än tre år (36 månader), dock högst sex år (72 månader) gamla, och gått högst 100 000 km. För övriga bilar gäller trafiksäkerhetsgaranti under en månad från köptillfället, dock högst 1500 km. Med köptillfället avses den dag då ett bindande köpeavtal ingåtts mellan konsument och Autohuset CM I Skåne AB. Bilens ålder räknas från dagen för den första registreringen, dvs när bilen togs i trafik.

 

Garantin omfattar:

Fel på bilen med undantag för extrautrustning som radio, bandspelare, motorvärmare, kupévärmare, larm och dylikt.

Garantin gäller ej:

– Följdskador som orsakats av att bilen framförts med ett fel. En följdskada som ej varit mjöligt att undvika kan dock ersättas om ursprungsfelet är enligt garantivillkoret.

– Vid bristande underhåll (tex. utebliven service) eller normal förslitning, eller då konsumenten vanvårdat eller på annat sätt brukat bilen på ett onormalt sätt.

– Skador eller fel som uppstått i samband med brand, stöld, trafikolycka, skadegörelse eller annan olyckshändelse.

– Då ombyggnad eller ändring av bilen är gjort på uppdrag av konsumenten och sannolikt har inverkat på felets uppkomst.

– Garantin gäller ej för bilar som exporteras ur Sverige.

Kostnader som ej omfattas av garantin:

– Förlorad arbetsförtjänst i samband med skada och reparation.

– Taxi, hyrbil och liknande.

– Kostnad för förbättring eller ändring av fordonet i samband med reparation

CARFAX TRUSTED DEALER

Vi är även CarFax-Trusted-Dealer vilket innebär att alla våra bilar är kontrollerade och godkända innan vi köper in dom till försäljning så du som kund vet mer om bilens historik, vilket borde vara en självklarhet vid en bilaffär.